Rada Redakcyjna | Editorial Board

 • Felicita Chromjakova,  Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic
 • Ewa Dostatni, Politechnika Poznańska, Poland
 • Ľuboslav Dulina, University of Žilina, Slovakia
 • Milan Edl, University of West Bohemia, Czech Republic
 • Wacław Gierulski, Politechnika Świętokrzyska, Poland
 • Martin Krajčovič, University of Žilina, Slovakia
 • Sławomir Kukla, University of Bielsko-Biała, Poland
 • Aleksander Moczała, University of Bielsko-Biała, Poland
 • Przemysław Niewiadomski, Uniwersytet Zielonogórski, Poland
 • Krzysztof Nowacki, Politechnika Śląska, Poland
 • Holger Seidlitz, Brandenburgische Technische Universität Cottbus - Senftenberg
 • Kamila Tomczak, Politechnika Opolska, Poland

© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 06.11.2023. 

 Free Web Site Creation Software

Designed with ‌

Web Building Software