Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Enterprise Management

Wydawca | Publisher
prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala, Prezes Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją
 Adres Wydawcy: Katowicka 65/5, 45-061 Opole


Czasopismo ukazuje się kwartalnie od 1998 r. w modelu Open Access na licencji CC BY-NC-ND 3.0
The journal has been published quarterly since 1998 in the Open Access model under the CC BY-NC-ND 3.0 licence.

Prenumerata | Subscription
Zamówienia na prenumeratę prosimy składać pisemnie (e-mail) lub telefonicznie w redakcji. Cena numeru wraz z VAT wynosi 30 zł.
Druk | Printed by
Mazowieckie Centrum Poligrafii, M. Ciurlionisa 4, 05-260 Marki. Nakład: 550 egz.© PTZP 2023. Ostatnia aktualizacja: 6.02.2023. 

Built with ‌

Website Builder Software